Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az pattintos.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Honlap) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) e-Commercial Company Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) (székhely: 9151 Abda Bécsi út 99 )

Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Honlapjának használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Honlap használata előtt vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Honlapot, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2020. december 18. napján lépett hatályba. A Honlapon megadott személyes adatainak kezelésért a Szolgáltató felelős.

Az adatkezelés célja

A Honlap használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.

Az adatkezelés a Honlap szolgáltatásait igénybevevő regisztrált vagy regisztráció nélkül vásárló Felhasználók, valamint a Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja, továbbá Szolgáltató kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a webáruházba beérkezett rendeléseinek teljesítése;

  • a Honlapon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

  • hírleveleink eljuttatásához;

  • belső nyilvántartásához;

  • időszaki promóciós játékok és nyereményjáték folytatásához;

  • jótállási szolgáltatások nyújtásához;

  • a Honlap tartalmának fejlesztéséhez;

  • a Honlap frissítéséről történő tájékoztatáshoz;

  • a Honlap tartalmának testre szabásához.

A kapcsolatot az Szolgáltató postai levélben, e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben a Szolgáltató tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást postai levélben, telefonon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást a Szolgáltató szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg a Szolgáltató részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama

Az pattintos.hu honlap látogatóinak adatai

A Honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A honlapon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a honlap a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

Alkalmazott sütik: analitika, követés, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználót azonosító session süti. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást ad arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

A Honlapon személyes adatokra vonatkozó hozzájárulás megadására, valamint vásárlásra a 14. életévüket betöltött személyek jogosultak, a Szolgáltató ezért kéri a Honlapot  meglátogató kiskorú személyeket, hogy erről tájékoztassák és szerezzék be szülő- vagy törvényes képviselő engedélyét.

Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Google AdWords remarketing: Külső szolgáltatók (közöttük a Google) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető honlapján, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

Facebook Pixel remarketing: A onlap Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a honlapunkat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook Pixel számára nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, viszont amennyiben weboldalunk böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook mint adatkezelő Önt és tevékenységét azonosíthatja a www.pattintos.hu oldalon. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

pattintos.hu regisztráció, vásárlás

A Webáruházban vásárolni regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül is lehetséges.

Regisztráció, vásárlás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció dátuma és időpontja, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai, felhasználóhoz tartozó kedvezmény, bankszámlaszám (előreutalásnál), a vásárlás során keletkezett számviteli bizonylatok.

A regisztrációkor, vagy hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A vásárlások során megadott adatokat a mindenkor hatályos, a számviteli bizonylatokra vonatkozó adó- és számviteli jogszabályokban rögzített – jelenleg 8 év – időtartamban kezeljük, azt követően azok törlésre kerülnek.

A befejezetlen vagy sikertelen vásárlás során megadott adatokat 30 nap türelmi idő elteltét követően töröljük.

Az Webáruház bankkártyás fizetési szolgáltatója a Simplepay OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19)

A személyes adatok módosítása a „Fiók - Fiók adatok módosítása” fülre kattintva végezhető el, az adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikén lehet kérni vagy a Fiók - Személyes adatok törlése menüpontban lehet törölni.

A jótállási szolgáltatások kapcsán az adatkezelés a jótállási kötelezettség terjedelmében jogszabály, valamint szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében és időtartamában történik.

pattintos.hu hírlevél feliratkozás és marketing kommunikációs célú adatkezelés

A Felhasználóknak lehetőségük van a Honlap használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott postai vagy e-mail címre tájékoztató és kifejezetten marketing célú tartalmak, promóciók és nyereményjáték esetén esetleges nyeremények kerüljenek továbbításra.

A kezelt adatok köre lehet: név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, e-mail cím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról elektronikus hírlevél útján, promóciók és nyereményjátékokban részvétel, kapcsolattartás, nyeremények kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje: a hírlevélről, kézbesítési lehetőségről, vagy kapcsolattartásról történő leiratkozásig.

A hírlevélről, kapcsolattartás fent rögzített formáiról a Felhasználó bármikor, a hírlevél láblécében feltüntetésre kerülő linkre kattintva iratkozhat le. Abban az esetben, ha a leiratkozási linkre kattintva nem tud sikeresen leiratkozni vagy egyéb kérdése, észrevétele van, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@pattintos.hu e-mail címen.

Adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: e-Commercial Company Kft.

Székhely: 9151 Abda Bécsi út 99

Adószám: 29030257-2-08

E-mail: info@pattintos.hu

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozókról és általuk végzett egyes adatkezelési műveletekről a mindenkor frissített, aktuális nyilvántartást az adatkezelőtől lehet igényelni.

A főbb állandó adatfeldolgozó partnerek:

Weboldal üzemeltetése, marketing- és hírlevél szolgáltatások nyújtása: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. )

Adattovábbítás harmadik fél részére

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

 

Fuvarozás: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Telefonszám: 06-29-88-67-00

Online fizetés:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 

Telefon: +36 1 776-6901

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Szolgáltató  kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató nevéről, címéről (székhely: 9151 Abda Bécsi út 99) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Szolgáltató postai címén (székhely:9151 Abda Bécsi út 99), illetve az info@pattintos.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára a Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a személyes adatokat székhelyén, adatfeldolgozójánál, ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. ) valamint adatfeldolgozója szerverein tárolja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a GDPR és Info Tv.  tartalmazza.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Bírósági jogorvoslat

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Hatóság eljárása:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://naih.hu